hinhanh

Download Catalogue Daikin năm 2013 - 2014

Một số file về Catalogue Daikin năm 2013
Thứ tự File Ghi chú
 1     Máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV (catalogue bản chính thức)
 PDF  Download
 2     Máy lạnh trung tâm Daikin VRV III
PDF Download
 3     Máy lạnh trung tâm Daikin  VRV III - S
PDF Download
 4     Máy lạnh Daikin SkyAir - Inverter ga R410 PDF Download
 5     Máy lạnh Daikin SkyAir - Ga R22 PDF Download
 6     Máy lạnh Daikin SkyAir - Hai chiều PDF Download
 7     Máy lạnh Daikin Packaged - Ga R410 PDF Download
 8     Máy lạnh Daikin Packaged - Ga R22 PDF Download
 9     Dòng sản phẩm applied (AHU, FCU chiller) PDF Download
 10     Máy lạnh Daikin  inverter - Ga R410 - Dân dụng
PDF Download
 11    Máy lạnh Daikin inverter - Ga R22 - Dân dụng
PDF Download
 12   Máy lạnh Daikin dân dụng  - Ga R22 - model FTE (K)
PDF Download
 13   Máy lạnh Daikin dân dụng  - Ga R22 - Model  FT (GV1G)
PDF Download
 14   Máy lạnh Daikin super multi  NX Inverter Ga R410 PDF Download
 15   Máy lạnh Daikin super multi NX Inverter Ga R22
PDF Download
 16    Máy lạnh Daikin super multi HW Inverter Ga R410 PDF Download
 17   Video hướng dẫn lắp đặt VRV phần 1 video Download
 18   Video hướng dẫn lắp đặt VRV phần 2
video  Download
 19   Video hướng dẫn lắp đặt VRV phần 3
video Download
 20   Video hướng dẫn lắp đặt VRV phần 4
video Download
 21   Video hướng dẫn lắp đặt VRV phần 5
video Download
 22   Video hướng dẫn lắp đặt VRV phần 6
video Download
 23   Video hướng dẫn lắp đặt VRV phần 7
video Download
  • Đối tác